Search results

Records found: 20  
Your query: Subject h. and keywords = "Nabytí od nevlastníka"
 1. Nejvyšší soud České republiky: Nabytí nemovitosti od neoprávněného na základě omylu, vyvolaného státem : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 30. 10. 2019, sp. zn. 22 Cdo 2379/2019.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 5, s. 185-186. 
  article

  article

 2. Ústavní soud České republiky: nabytí nemovitosti od nevlastníka v dobré víře do 1. 1. 2014. Poznámky k judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího soudu o nabytí nemovitosti od nevlastníka do 1. 1. 2014 : nález Ústavního soudu České republiky z 27. 8. 2015, sp. zn. III. ÚS 415/15.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 1, s. 30-34. 
  article

  article

 3. Nabytí vlastnictví nemovitosti v dobré víře od nevlastníka : rozsudek NS z 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 2, s. 41. 
  article

  article

 4. NS nerespektuje názor ÚS.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2016, č. 3, s. 16. 
  article

  article

 5. Dobrá víra při posouzení nabytí vlastnictví k nemovitostem od nevlastníka : nález ÚS z 28. 1. 2016, sp. zn. III. ÚS 247/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 4, s. 117-118. 
  article

  article

 6. Nemo plus iuris transferre potest. Anebo ano?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 25, (2016), č. 3, s. 3-10. 
  article

  article

 7. Nejvyšší soud České republiky: nabytí nemovitosti od nevlastníka podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 3. 2016, sp. zn. 31 Cdo 353/2016.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 12, s. 451-452. 
  article

  article

 8. Nález Ústavního soudu - nabytí vlastnického práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka a ochrana dobré víry nabyvatele : nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 1594/16.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 25, (2016), č. 11, s. 440. 
  article

  article

 9. Nabytí vlastnického práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka a ochrana dobré víry nabyvatele : komentář k nálezu Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2015, sp. zn. III. ÚS 415/15.   -- In:  Rekodifikace & praxe -- ISSN 1805-6822. -- Roč. 3, (2015), č. 12, s. 31-32. 
  article

  article

 10. Relativní neplatnost smlouvy o převodu spoluvlastnictví vznesená po zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem formou rozdělení na bytové jednotky : rozsudek NS z 10.9.2014, sp.zn. 30 Cdo 1994/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.20, (2014), č. 10, s. 398-400. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.