Search results

Records found: 5  
Your query: Subject h. and keywords = "Nařízení vlády"
 1. Corona-Maβnahmen / hier: durch Verordnung verfügtes allgemeines Ausgangsverbot gesetzwidrig : VfGH – 04. 07. 20.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 47, (2020), Heft 13-16, s. 470-480. 
  article

  article

 2. Corona- Maβnahmen / hier: Betretungsverbot für Betriebe mit Kundenfläche über 400 qm bei Betretungserlaubnis für Bau- und Gartenmärkte gesetzwidrig : VfGH – 14. 07. 20.   -- In:  Europäische Grundrechte Zeitschrift -- ISSN 0341-9800. -- Jhrg. 47, (2020), Heft 13-16, s. 480-491. 
  article

  article

 3. Ústavnost nařízení vlády stanovujícího limity hluku z dopravy : nález ÚS z 18. 12. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 4/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 46-47. 
  article

  article

 4. Non-statutory executive powers : assessing global constitutionalism in a structural-institutional context.   -- In:  International and comparative law quarterly -- ISSN 0020-5893. -- Vol. 64, (2015), no. 1, s. 65-102. 
  article

  article

 5. Nařízení vlády: odkaz na ustanovení technické normy. Ochrana spotřebitele: bezpečnost výrobků : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16.11.2010, čj. 5 As 69/2009-86.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 9, (2011), č.4, s.357-367. 
  article

  article