Search results

Records found: 144  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 83 06"
 1. Dvojí stanovení splatnosti směnky a jeho důsledky pro platnost směnky po rekodifikaci civilního práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 11, (2023), č. 3, s. 15-18. 
  article

  article

 2. Povinnost (ne)provádět preventivní lékařské prohlídky u nerizikových profesí?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 31, (2023), č. 8, s. 295-299. 
  article

  article

 3. Ústavnost liniového zákona - analýza nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 (114/2022 Sb.).   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 22, (2022), č. 2 (64), s. 83-99. 
  article

  article

 4. Lhůta pro svolání valné hromady.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 30, (2021), č. 2, s. 17-33. 
  article

  article

 5. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání = Compensation for pecuniary and non-pecuniary damage in agency employment.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 595-616. 
  article

  article

 6. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání = Compensation for pecuniary and non-pecuniary damage in agency employment.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 595-616. 
  article

  article

 7. Zrušení povolení insolvenčního správce pro pozbytí podmínky bezúhonnosti : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2021, č. j. 5 As 320/2020-55.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 5, s. 58-63. 
  article

  article

 8. Legitimita, proporcionalita a doktrína vyloučených důvodů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 7, s. 491-509. 
  article

  article

 9. Pracovněprávní vztahy, smluvní pokuta, zdánlivé právní jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)], Analogie legis : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2020, sp. zn. 21 Cdo 4451/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 7, s. 1174-1185. 
  article

  article

 10. K náhradě tzv. další nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 11, s. 51-58. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.