Search results

Records found: 7  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 7 18"
 1. Odběr a uchovávání vzorků DNA : nález ÚS z 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 2, s. 120-121. 
  article

  article

 2. Odběr a uchovávání vzorků DNA : nález pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 3, s. 46-47. 
  article

  article

 3. Vymezení okruhu trestných činů, jejichž pachatelům by měla být odebírána DNA pro účely budoucí identifikace a stanovení doby uchování profilu DNA v Národní databázi DNA = Definition of the range of crimes whose perpetrators should have their DNA taken for the purpose of their future identification and the determination of the retention period of the DNA profile stored in the National DNA Database.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 523-546. 
  article

  article

 4. Právní úprava odběru vzorku DNA Policií České republiky pro účely budoucí identifikace prošla posouzením ústavnosti; obiter dictum se Ústavní soud kriticky vyjádřil k zákonnosti uchovávání vzorků a jejich zpracování včetně likvidace : nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 14, (2022), č. iii-iv, s. cxvi-cxx. 
  article

  article

 5. Podmínky použití invazivních metod zásahů do tělesné integrity v zákoně o Policii České republiky.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 4, s. 208-217. 
  article

  article

 6. Podoba rodného čísla aneb chirurgický zákrok jako podmínka změny pohlaví : nález ÚS z 9. 11. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 2/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 5, s. 151-153. 
  article

  article

 7. Odběr a uchovávání vzorků DNA : nález ÚS z 22. 3. 2022, sp. zn. Pl. ÚS 7/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 5, s. 154. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.