Search results

Records found: 16  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 7 17"
 1. K povaze "krizových opatření", odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv : (1. část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 9, s. 315-324. 
  article

  article

 2. Ochrana a veřejné užívání ovzduší.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 2, s. 65-91. 
  article

  article

 3. První zásada soukromého práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 2, s. 2-7. 
  article

  article

 4. EET, kouření, hospodářská práva a jaderná tlačítka.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 1-5. 
  article

  article

 5. Ústavní soud a zákonodárce v hospodářských a sociálních otázkách : ochrana ústavnosti, nebo přetahovaná o politice?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 6-15. 
  article

  article

 6. Poměřovat, anebo nepoměřovat sociální práva? K otázce, zda lze test racionality považovat za variaci na metodu proporcionality.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 15-27. 
  article

  article

 7. Možnost individuálních stížností na porušení sociálních práv.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 28-35. 
  article

  article

 8. O ústavním požadavku na zaručení lidsky důstojného existenčního minima : pár poznámek k soudnímu přezkumu zásahů do sociálních práv.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 36-44. 
  article

  article

 9. První zásada soukromého práva : (zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry).   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 102, (2019), č. 5, s. 375-389. 
  article

  article

 10. Teorie červených tlačítek. Limity judikatury Ústavního soudu k EET.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 15-16, s. 555-560. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.