Search results

Records found: 29  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 7 15"
 1. Je otázka paradoxu minimálních rozdílů relevantní pro právo?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 161, (2022), č. 6, s. 528-549. 
  article

  article

 2. Nesezdané soužití jako alternativa, nebo plnohodnotný základ rodinného života?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 4, s. 123-134. 
  article

  article

 3. Nejlepší zájem dítěte ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/20, aneb (nemilé) překvapení v převaze námitky politické úvahy zákonodárce.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 5, s. 179-183. 
  article

  article

 4. Manželství jako monogamní svazek muže a ženy?.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 35-37. 
  article

  article

 5. Sexismus v reklamě jako diskriminace a nekalá soutěž.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 6, s. 19-26. 
  article

  article

 6. Vybrané aspekty dědické (ne)způsobilosti ve vztahu k nezletilému dítěti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 12, s. 419-427. 
  article

  article

 7. Teorie červených tlačítek. Limity judikatury Ústavního soudu k EET.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 15-16, s. 555-560. 
  article

  article

 8. Česká republika na evropské "duhové křižovatce"?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 3, s. 91-99. 
  article

  article

 9. Doktrína soudcovského rozhodování judicial restraint.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 4, s. xlii-liv. 
  article

  article

 10. Diskriminace z důvodu pohlaví před českými soudy - typologie případů, únikové strategie a strach z chráněných důvodů.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 2, s. 1-12. 
  article

  article