Search results

Records found: 117  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 4 94"
 1. Vymezení okruhu trestných činů, jejichž pachatelům by měla být odebírána DNA pro účely budoucí identifikace a stanovení doby uchování profilu DNA v Národní databázi DNA = Definition of the range of crimes whose perpetrators should have their DNA taken for the purpose of their future identification and the determination of the retention period of the DNA profile stored in the National DNA Database.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 523-546. 
  article

  article

 2. Sledování, důkaz, provádění důkazů, právo na spravedlivé soudní řízení, právnická osoba, zmocněnec, opatrovník : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. 7 Tdo 865/2020; usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2020, sp. zn. 8 Tdo 647/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 1, s. 1-20. 
  article

  article

 3. Recidiva jako okolnost zakládající trestní odpovědnost a rovnost před zákonem.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 3, s. 41-45. 
  article

  article

 4. The principle of the public of criminal proceedings as an attribute of the right to a fair trial.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 11, (2021), no. 3, s. 518-533. 
  article

  article

 5. Posudzovanie (vierohodnosti) výpovede spolupracujúcej osoby.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 73, (2021), č. 6-7, s. 829-854. 
  article

  article

 6. Spory o děti - ústavněprávní kontext opatrovnických sporů.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 4, s. 15-23. 
  article

  article

 7. Limity smluvní svobody při uzavírání smluv s nezletilým v občanském právu a k souvisejícím trestněprávním otázkám.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 7-18. 
  article

  article

 8. Normativní opatření v pandemické době optikou justice.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 29, (2021), č. 6, s. 36-40. 
  article

  article

 9. Centrální banky a (ne)dovolené hospodářské či fiskální hrátky aneb fide, sed cui fidas, vide?.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. 168-182. 
  article

  article

 10. Mohou zákony reagující na pandemii nemoci COVID-19 zasáhnout do soukromoprávních vztahů?.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 10, s. 363-367. 
  article

  article