Search results

Records found: 125  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 4 94"
 1. O veřejném zájmu v právu (obecná úvodní úvaha).   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 32, (2023), č. 2, s. 1-11. 
  article

  article

 2. 30 let od založení Ústavního soudu.   -- In:  Zpravodaj Jednoty českých právníků -- ISSN 2464-5982. -- Roč. 33, (2023), č. 3, s. 27-35. 
  article

  article

 3. Právo na pokojné zhromažďovanie a možnosti jeho obmedzenia.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 162, (2023), č. 3, s. 257-280. 
  article

  article

 4. The Necessity test in the practice of the Czech Constitutional court : between the devil of judicial activism and the deep blue sea of judicial resignation.   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 106, (2023), special issue, s. 41-65. 
  article

  article

 5. Předpověď recidivy umělou inteligencí a právo na soukromí.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 31, (2023), č. 8, s. 283-290. 
  article

  article

 6. Zákaz či omezení vstupu dětí jako svobodné rozhodnutí podnikatele, nebo porušení zásady zákazu diskriminace z důvodu věku?.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 11, (2023), č. 7-8, s. 18-24. 
  article

  article

 7. Vymezení okruhu trestných činů, jejichž pachatelům by měla být odebírána DNA pro účely budoucí identifikace a stanovení doby uchování profilu DNA v Národní databázi DNA = Definition of the range of crimes whose perpetrators should have their DNA taken for the purpose of their future identification and the determination of the retention period of the DNA profile stored in the National DNA Database.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 3, s. 523-546. 
  article

  article

 8. Usnesení o zahájení trestního stíhání v ústavněprávních souvislostech.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 18, s. 636-640. 
  article

  article

 9. Principy, nedostatky a výzvy ochrany osobnostních a přirozených práv.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 9, s. 41-47. 
  article

  article

 10. Sledování, důkaz, provádění důkazů, právo na spravedlivé soudní řízení, právnická osoba, zmocněnec, opatrovník : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 9. 2020, sp. zn. 7 Tdo 865/2020; usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2020, sp. zn. 8 Tdo 647/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 1, s. 1-20. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.