Search results

Records found: 8  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 37 11"
 1. Difúzní přezkum, okrajová nesouladnost a právní jistota.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 2, s. 10-21. 
  article

  article

 2. Likvidační povaha pokuty ve správním trestání.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 51, (2018), č. 7, s. 414-432. 
  article

  article

 3. Právo rodící ženy odmítnout péči versus právo dítěte na život a zdraví ve světle judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 5, s. 18-28. 
  article

  article

 4. Daňové řízení: povaha daňového penále : podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2015, čj. 4 Afs 210/2014-57.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 3, s. 229-246. 
  article

  article

 5. Daňové řízení: povaha daňového penále : podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2015, čj. 4 Afs 210/2014-57.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 3, s. 229-246. 
  article

  article

 6. Standardy přezkumu ústavnosti v judikatuře Ústavního soudu.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 24, (2015), č. 4, s. 21-29. 
  article

  article

 7. Test racionality : skutečně vhodný test pro sociální práva?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 154, (2015), č. 12, s. 1052-1074. 
  article

  article

 8. Návrh na zrušení (vyslovení protiústavnosti) části § 135d odst. 1 DSpotř : nález z 30.7.2013, sp.zn. Pl. ÚS 37/11.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.19, (2013), č. 10, s. 353. 
  article

  article