Search results

Records found: 44  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 3 09"
 1. Není odposlech jako odposlech.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 1, s. 20-32. 
  article

  article

 2. Použitelnost prostorových odposlechů v jiné trestné věci.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 1, s. 9-23. 
  article

  article

 3. Tři poznámky k faktorům ovlivňujícím Ústavní soud a k možnostem jejich reflexe = Three comments on factors influencing the Constitutional Court and on the possibilities of their reflection.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 2, s. 423-433. 
  article

  article

 4. Ohledání místa činu v kontradikci s právem na ochranu soukromí.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 3, s. 160-167. 
  article

  article

 5. Pravomoc soudce pro přípravné řízení.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 125-131. 
  article

  article

 6. Problematika získávání informací z mobilních telefonů v rámci trestního řízení.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 146-155. 
  article

  article

 7. Důležitost kontextu při používání judikatury = Importance of context while using case law.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 587-612. 
  article

  article

 8. Důležitost kontextu při používání judikatury = Importance of context while using case law.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 587-612. 
  article

  article

 9. Osobní prohlídka z bezpečnostních důvodů v praxi Policie České republiky.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 3, s. 45-56. 
  article

  article

 10. Nestrannost soudce při dokazování v trestním řízení.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 23, (2019), č. 3, s. 10-20. 
  article

  article