Search results

Records found: 157  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 29 11"
 1. Studie dekontextualizace v používání judikatury.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 12, s. 1001-1023. 
  article

  article

 2. Úvaha nad podobou dovolání v civilním řízení - přípustnost.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 18, s. 611-618. 
  article

  article

 3. Vliv referenčního rámce přezkumu na rozhodování soudů a správních orgánů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 3, s. 195-209. 
  article

  article

 4. Právní posouzení a skutkové zjištění : rozhodnutí NS Československé republiky z 22. 10. 1924, sp. zn. Rv II 416/24 (Vážný 4298).   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 1, s. 32-35. 
  article

  article

 5. Okamžité uzavření provozovny podle zákona o evidenci tržeb.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 40-43. 
  article

  article

 6. Procesní právo - dodržení procesní lhůty - podání došlé elektronickou poštou - opožděné podání : výňatek z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2017, sp. zn. 23 Cdo 3214/2017.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 37-40. 
  article

  article

 7. Lhůty : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. 23 Cdo 3214/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 4, s. 676-681. 
  article

  article

 8. Postavení Nejvyššího soudu v právním státě a jeho role při sjednocování judikatury.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 4, s. 283-302. 
  article

  article

 9. Ochrana osobnosti. Zpřístupnění osobních údajů ve svazku vedeném bývalou Státní bezpečností : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2017, sp. zn. 30 Cdo 2951/2012.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 11, s. 792-803. 
  article

  article

 10. Řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky. Aplikace § 274 TrZ v rozhodovací praxi.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 17, (2018), č. 3, s. 57-63. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.