Search results

Records found: 29  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 21 04"
 1. Nezákonný zásah a správní uvážení - několik poznámek k přezkumu správního uvážení v řízení o zásahové žalobě.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 55, (2022), č. 2, s. 73-85. 
  article

  article

 2. Právo na informace: podjatost; správní řád; pověření k vyřízení žádosti v případě podjatosti - analogická aplikace § 14 správního řádu.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. i-ii, s. lii-lvi. 
  article

  article

 3. Soudní přezkum správních rozhodnutí dle ust. § 168 odst. 3 zákona o pobytu cizinců.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 54, (2021), č. 4, s. 232-246. 
  article

  article

 4. Legitimita, proporcionalita a doktrína vyloučených důvodů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 7, s. 491-509. 
  article

  article

 5. K rozhodování podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění a pozdní spravedlnosti.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 55-61. 
  article

  article

 6. Důsledky neplnění účelu pobytu cizincem pro žádost o jiné pobytové povolení : rozsudek NSS z 14. 4. 2020, sp. zn. 4 Azs 442/2019.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 6, s. 202-203. 
  article

  article

 7. K aplikaci soudcovského dotváření práva Nejvyšším správním soudem v případě odpočtu na výzkum a vývoj.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 19, s. 675-677. 
  article

  article

 8. Ústavněprávní aspekty účastenství ekologických spolků ve správních řízeních.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 2, s. 50-58. 
  article

  article

 9. Zajištění možnosti pokračovat ve studiu a související otázky : pohled první.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- 2018, příl., s. 299-320. 
  article

  article

 10. Analogie v civilním procesu v kontextu smírčího řízení.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 13 (2018), no. 2, s. 197-218. 
  article

  article