Search results

Records found: 13  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 2 15"
 1. Umění nesouhlasu : disenty v kontextu legitimity soudních rozhodnutí.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 4, s. 1-11. 
  article

  article

 2. Poměřovat, anebo nepoměřovat sociální práva? K otázce, zda lze test racionality považovat za variaci na metodu proporcionality.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 15-27. 
  article

  article

 3. Možnost individuálních stížností na porušení sociálních práv.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 28-35. 
  article

  article

 4. O ústavním požadavku na zaručení lidsky důstojného existenčního minima : pár poznámek k soudnímu přezkumu zásahů do sociálních práv.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 36-44. 
  article

  article

 5. K pojmu zranitelnosti v českém právním prostředí, zejména v judikatuře Ústavního soudu.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 5, s. 18-25. 
  article

  article

 6. Perspektivy práva na příznivé životní prostředí : vzor přezkumu socioekonomických práv a test racionality.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 6, s. 533-554. 
  article

  article

 7. International scientific conference Labour Law 2017 which took place in Třešť, on 11th-13th October 2017, on Personal data protection, civil service act, and social circumstances of employment of foreigners.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 8, (2018), no. 1, s. 85-87. 
  article

  article

 8. Ústavněprávní limity právní regulace financování zdravotní péče (nejen) v judikatuře Ústavního soudu.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 51, (2018), č. 4-5, s. 217-228. 
  article

  article

 9. Metoda reasonableness a ochrana socioekonomických práv v Jihoafrické republice : variace na metodu proporcionality nebo modifikace paradigmatu základních práv?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 6, s. 465-494. 
  article

  article

 10. Předčasný porod jako nedostupný luxus : zdravotní péče cizinců před Ústavním soudem.   -- In:  Listy -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 46, (2017), č. 3, s. 27-30. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.