Search results

Records found: 29  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 15 01"
 1. Kontradiktornost ve vykonávacím řízení trestním - řízení o přerušení a upuštění od výkonu trestu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 5, s. 36-39. 
  article

  article

 2. Zásada kontradiktornosti v trestním řízení - evropské souvislosti a česká reflexe.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 3, s. 33-37. 
  article

  article

 3. Opravné prostředky v novém civilním procesu de lege ferenda.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 3, s. 251-260. 
  article

  article

 4. Ústavní zakotvení státního zastupitelství.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 16, (2018), č. 4, s. 8-10. 
  article

  article

 5. Role soudů při dotváření správního práva.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 4, s. 333-342. 
  article

  article

 6. Kasačný princíp v správnom súdnictve.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 70, (2018), č. 6-7, s. 744-757. 
  article

  article

 7. Obcházení zákona.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 15-16, s. 515-521. 
  article

  article

 8. Porušení zákona oklikou : fraus legis facta v civilním právu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 11, s. 897-921. 
  article

  article

 9. Kontrola oportunních rozhodnutí státního zástupce.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 15, (2017), č. 6, s. 14-22. 
  article

  article

 10. Budoucnost zásady kontradiktornosti v českém trestním procesu a rekodifikace trestního řádu.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 21, (2017), č. 3, s. 33-39. 
  article

  article