Search results

Records found: 51  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 10 13"
 1. Tři poznámky k faktorům ovlivňujícím Ústavní soud a k možnostem jejich reflexe = Three comments on factors influencing the Constitutional Court and on the possibilities of their reflection.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 2, s. 423-433. 
  article

  article

 2. Důvody pro zdrženlivý přezkum Ústavním soudem = Reasons for deference by the Czech Constitutional Court.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 805-827. 
  article

  article

 3. Ústavní soud ČR mezi právem a politikou.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 161, (2022), č. 11, s. 1084-1097. 
  article

  article

 4. Důvodové zprávy a úmysl zákonodárce = Explanatory reports and legislator's intention: theoretical and empirical approach : teoreticko-empirický pohled.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 325-343. 
  article

  article

 5. Důvodové zprávy a úmysl zákonodárce = Explanatory reports and legislator's intention: theoretical and empirical approach : teoreticko-empirický pohled.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 325-343. 
  article

  article

 6. Nejvyšší soud České republiky: Církevní restituce: státní podniky a zánik práva hospodaření podle § 57 MajČR : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 6. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1050/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 18, s. 643-646. 
  article

  article

 7. Zmírnění křivd (restituce), církev (náboženská společnost) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 11. 2019, sp. zn. 28 Cdo 2854/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 6, s. 1066-1072. 
  article

  article

 8. Zmírnění křivd (restituce), církev (náboženská společnost) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2020, sp. zn. 28 Cdo 164/2020.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 9, s. 1496-1508. 
  article

  article

 9. Zdanění církevních restitucí : nález ÚS z 1. 10. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 5/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 25, (2019), č. 11-12, s. 356-358. 
  article

  article

 10. Žaloby na určení vlastnického práva státu podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.   -- In:  Revue církevního práva -- ISSN 1211-1635. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 63-80. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.