Search results

Records found: 41  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 1 12"
 1. Základní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 54, (2021), č. 2, s. 103-116. 
  article

  article

 2. Umění nesouhlasu : disenty v kontextu legitimity soudních rozhodnutí.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 30, (2021), č. 4, s. 1-11. 
  article

  article

 3. The role of parliamentary autonomy in constitutional review.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 11, (2021), no. 1, s. 83-103. 
  article

  article

 4. Legitimita, proporcionalita a doktrína vyloučených důvodů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 7, s. 491-509. 
  article

  article

 5. Ukončování léčby pacienta.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 20, s. 698-705. 
  article

  article

 6. Možnosti ukládání trestního opatření obecně prospěšných prací mládeži.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 20, s. 714-718. 
  article

  article

 7. Být legislativcem : empirické šetření v administrativních fázích legislativy.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 5-28. 
  article

  article

 8. Ústavní soud a zákonodárce v hospodářských a sociálních otázkách : ochrana ústavnosti, nebo přetahovaná o politice?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 6-15. 
  article

  article

 9. Poměřovat, anebo nepoměřovat sociální práva? K otázce, zda lze test racionality považovat za variaci na metodu proporcionality.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 3, s. 15-27. 
  article

  article

 10. Být legislativcem : empirické šetření v administrativních fázích legislativy.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 27, (2019), č. 1, s. 5-28. 
  article

  article