Search results

Records found: 68  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu Pl ÚS 1 08"
 1. Tvrzené zkrácení veřejných subjektivních práv jako základ aktivní procesní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2431/21.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 55, (2022), č. 7-8, s. 442-461. 
  article

  article

 2. Ústavní soud ČR mezi právem a politikou.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 161, (2022), č. 11, s. 1084-1097. 
  article

  article

 3. Síťová analýza disentujících ústavních soudců.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 161, (2022), č. 12, s. 1196-1214. 
  article

  article

 4. Difúzní přezkum, okrajová nesouladnost a právní jistota.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 2, s. 10-21. 
  article

  article

 5. Ústavnost liniového zákona - analýza nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 (114/2022 Sb.).   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 22, (2022), č. 2 (64), s. 83-99. 
  article

  article

 6. Důvody pro zdrženlivý přezkum Ústavním soudem = Reasons for deference by the Czech Constitutional Court.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 4, s. 805-827. 
  article

  article

 7. Soudcovský minimalismus jako styl soudcovského rozhodování.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 110-113. 
  article

  article

 8. K odpovědnosti prezidenta republiky za jednání, které není výkonem funkce.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 8, s. 617-635. 
  article

  article

 9. Kam Ústavní soud nechodí (a nejen o tom).   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 160, (2021), č. 11, s. 899-918. 
  article

  article

 10. Determinants of judicial decision-making : the state of the art and the Czech perspective.   -- In:  The lawyer quarterly -- ISSN 1805-8396. -- Vol. 10, (2020), no. 2, s. 106-129. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.