Search results

Records found: 10  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 827 18"
 1. Péče o děti v rodině v proměnách času - současnost.   -- In:  Zpravodaj Jednoty českých právníků -- ISSN 2464-5982. -- Roč. 33, (2023), č. 3, s. 69-83. 
  article

  article

 2. Význam participačních práv dítěte při poskytování sociálních služeb rodinám.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 24-28. 
  article

  article

 3. Spory o děti - postavení dítěte v soudním řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 7, (2019), č. 1, s. 25-31. 
  article

  article

 4. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ČR v oblasti rodinného práva za rok 2018: : 1..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 8, (2019), č. 1, s. 20-27. 
  article

  article

 5. Děťátko naše nejmilejší.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 8, (2019), č. 7-8, s. 2-5. 
  article

  article

 6. Zjišťování názoru dítěte v soudním řízení - mezioborová studie.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 10, s. 951-970. 
  article

  article

 7. Zjišťování názoru dítěte v případě sporu rodičů ohledně výběru základní školy : nález ÚS z 10. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 827/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 6, s. 190. 
  article

  article

 8. Ke zjišťování názoru dítěte v případě sporu rodičů ohledně volby základní školy dítěte nastupujícího povinnou školní docházku : nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 827/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 6, s. 51-53. 
  article

  article

 9. Názor a přání dítěte v civilním soudním řízení.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 7, (2018), č. 8, s. 7-13. 
  article

  article

 10. Očkovací povinnost a participační práva dítěte ve sporu rodičů o jeho očkování : nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 725/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 12, s. 49-53. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.