Search results

Records found: 14  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 642 05"
 1. K odepření přístupu k dovolacímu soudu nesprávným posouzením dovolání jako vadného.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 12, s. 56-59. 
  article

  article

 2. Poskytování náhrad za újmy vyvolané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví po jejich zrušení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 6, s. 15-23. 
  article

  article

 3. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci - ve prospěch jednotlivce nebo veřejné moci?.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 8, s. 793-802. 
  article

  article

 4. Odpovědnost státu za škodu, promlčení : usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. 31 Cdo 4835/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 7, s. 1300-1312. 
  article

  article

 5. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Vazba : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3094/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 9, s. 679-685. 
  article

  article

 6. Odpovědnost za škodu způsobenou profesní komorou při výkonu veřejné moci.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 4, s. 23-32. 
  article

  article

 7. Odpovědnost státu za škodu, náhrada nemajetkové újmy (o. z.), nutná obrana : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3094/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 10, s. 1668-1674. 
  article

  article

 8. Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci po rekodifikaci.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč.22, (2014), č. 5, s. 64-67. 
  article

  article

 9. Náhrada nemajetkovej ujmy, spôsobenej trestným stíhaním, ktoré skončilo inak než právoplatným odsúdením. 1. časť.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 66, (2014), č. 8-9, s. 980-999. 
  article

  article

 10. Náhrada nemajetkovej ujmy, spôsobenej trestným stíhaním, ktoré skončilo inak než právoplatným odsúdením. 2. časť.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 66, (2014), č. 10, s. 1169-1196. 
  article

  article