Search results

Records found: 16  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 639 2000"
 1. Okolnosti vylučující protiprávnost ve zdravotnictví.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 55, (2022), č. 1, s. 53-65. 
  article

  article

 2. Povinné očkování proti onemocnění covid-19 mezi zajištěním veřejného zdraví a ochranou individuálních lidských práv.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 3, s. 13-21. 
  article

  article

 3. Úmyslné trestné činy zdravotnických pracovníků ve světle rozhodovací praxe českých soudů.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 26, (2022), č. 4, s. 28-36. 
  article

  article

 4. Základní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 54, (2021), č. 2, s. 103-116. 
  article

  article

 5. Ukončování léčby pacienta.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 20, s. 698-705. 
  article

  article

 6. Odpojení dítěte od přístrojů : na okraj případu Charlie Gard.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 3, s. 94-103. 
  article

  article

 7. Zásada přiměřenosti a zásada iniciativy při realizaci bezprostředních zásahů uskutečňovaných ze strany Policie České republiky z hlediska teorie a praxe.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 26, (2018), č. 3, s. 517-545. 
  article

  article

 8. Zásada přiměřenosti a zásada iniciativy při realizaci bezprostředních zásahů uskutečňovaných ze strany Policie České republiky z hlediska teorie a praxe.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 26, (2018), č. 3, s. 517-545. 
  article

  article

 9. Právo rodící ženy odmítnout péči versus právo dítěte na život a zdraví ve světle judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 5, s. 18-28. 
  article

  article

 10. Interdisciplinární problematika stíhání trestných činů ve zdravotnictví.   -- In:  Kriminalistický sborník -- Roč. 60, (2016), č. 1, s. 41-53. 
  article

  article