Search results

Records found: 8  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 630 03"
 1. Stanovení výše odměny exekutora (vyklizení Kliniky) : nález sp. zn. I. ÚS 1565/19 ze dne 23. 3. 2021.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 34-35. 
  article

  article

 2. Úředníci a pyramida : k výkladu podzákonných právních předpisů správními orgány.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 49, (2016), č. 2, s. 88-112. 
  article

  article

 3. Odpovědnost státu za nezákonné rozhodnutí soudního exekutora.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 7, (2015), č. 1, s. 23-28. 
  article

  article

 4. K právu exekutora na odměnu za provádění exekuční činnosti a na úhradu vynaložených nákladů exekuce : nález sp. zn. III. ÚS 2516/14 ze dne 22. 1. 2015.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 7, (2015), č. 1, s. 57-58. 
  article

  article

 5. Ústavní požadavek zákonnosti daně v českém právním řádu.   -- In:  Daně a finance -- ISSN 1801-6006. -- Roč. 22, (2014), č.1, s.18-36. 
  article

  article

 6. K pojetí rozhodování správního orgánu ve správním řádu a soudním řádu správním.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 45, (2012), č.1-2, s.1-60. 
  article

  article

 7. K pokusu Ústavního soudu definovat nová kritéria přezkumu rozhodčích nálezů.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 21, (2012), č.6, s.209-213. 
  article

  article

 8. K soudcovské normotvorbě při rozhodování o nákladech exekuce.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2011), č.14, s.498-501. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.