Search results

Records found: 6  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 3900 14"
 1. Výlučná x střídavá péče - judikatura - první část.   -- In:  Zpravodaj Jednoty českých právníků -- ISSN 2464-5982. -- Roč. 33, (2023), č. 4, s. 64-84. 
  article

  article

 2. Zjišťování názoru dítěte v soudním řízení - mezioborová studie.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 10, s. 951-970. 
  article

  article

 3. Možnosti aktivního zapojení dítěte do řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 8, s. 267-275. 
  article

  article

 4. Ke zjišťování názoru dítěte v případě sporu rodičů ohledně volby základní školy dítěte nastupujícího povinnou školní docházku : nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 827/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 6, s. 51-53. 
  article

  article

 5. Názor a přání dítěte v civilním soudním řízení.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 7, (2018), č. 8, s. 7-13. 
  article

  article

 6. Právo dítěte být slyšeno v soudním řízení : nález ÚS ze 4. 11. 2015, sp. zn. IV. ÚS 3900/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 2, s. 45. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.