Search results

Records found: 26  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 2735 11"
 1. Rozhodčí doložka, podjatost, neplatnost právního jednání (o. z.) : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 11. 2020, sp. zn. 23 Cdo 3972/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 6, s. 907-932. 
  article

  article

 2. Appointing authority v rozhodčím řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 9, s. 26-32. 
  article

  article

 3. Exekuce na plnění přiznané v rozporu s hmotným právem.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 26, (2020), č. 5, s. 157-158. 
  article

  article

 4. Rozhodčí doložka : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 8. 2016, sp. zn. 20 Cdo 1330/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 1, s. 91-97. 
  article

  article

 5. Neplatnost rozhodčí doložky. Náklady řízení v případě zastavení exekuce : usnesení sp. zn. IV. ÚS 1500/17 ze dne 17. 10. 2017.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 10, (2018), č. 1, s. 38. 
  article

  article

 6. Exekuce, výkon rozhodčích nálezů : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2016, sp. zn. 20 Cdo 676/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 3, s. 203-209. 
  article

  article

 7. Výkon rozhodčích nálezů, veřejný pořádek (o. z.) : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2016, sen. zn. 20 Cdo 676/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 4, s. 720-728. 
  article

  article

 8. Na co nezapomínat při sjednávání rozhodčí smlouvy.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 9, s. 29-32. 
  article

  article

 9. Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 25, (2017), č. 3, s. 545-570. 
  article

  article

 10. Rozhodčí doložka : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 8. 2016, sp. zn. 20 Cdo 1330/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 9, s. 704-709. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.