Search results

Records found: 15  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 2239 07"
 1. K přímému účinku I. pilíře Aarhuské úmluvy = On direct effect of the first pillar of the Aarhus Convention.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 30, (2022), č. 2, s. 237-263. 
  article

  article

 2. K povaze "krizových opatření", odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv : (1. část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 9, s. 315-324. 
  article

  article

 3. K povaze "krizových opatření", odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv : (3. část).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 11, s. 391-400. 
  article

  article

 4. Poskytování náhrad za újmy vyvolané mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví po jejich zrušení.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 6, s. 15-23. 
  article

  article

 5. Účast ekologických spolků v řízení o přestupku - dopady nálezu Ústavního soudu do praxe orgánů ochrany přírody.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 52, (2019), č. 8, s. 416-423. 
  article

  article

 6. Spolek neměl právo na účast v řízení o uložení pokuty za správní delikt správy národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava : k rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. března 2017, sp. zn. 7 As 311/2016.   -- In:  České právo životního prostředí -- ISSN 1213-5542. -- Roč. 17, (2017), č. 1 (43), s. 110-115. 
  article

  article

 7. Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti; Územní plánování: návrh na zrušení opatření obecné povahy; aktivní legitimace zástupce veřejnosti : podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2016, čj. As 217/2015-182.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 7-8, s. 697-715. 
  article

  article

 8. Stavební řízení: účastenství v řízení : podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 8. 2014, čj. 1 As 176/2012-130.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 13, (2015), č. 2, s. 179-184. 
  article

  article

 9. Aktivní procesní legitimace občanských sdružení k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy v podobě územního plánu : nález Ústavního soudu ze dne 10. 6. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 6, (2014), č. 2-4, s. 33-34. 
  article

  article

 10. Vliv Evropské úmluvy na české správní právo.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 21, (2012), č.7-8, s.9-17. 
  article

  article