Search results

Records found: 8  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 216 16"
 1. Akciová společnost. Představenstvo. Způsob jednání : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2020, sp. zn. 27 Cdo 760/2019.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 12, s. 749-756. 
  article

  article

 2. Právní rozhovor soudu a stran v civilním procesu = Legal discussion between the court and the parties in the civil procedure.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 267-279. 
  article

  article

 3. Komparativní pohled na materiální vedení řízení s důrazem na vymezení poučovací povinnosti.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789.. 
  article

  article

 4. Komparativní pohled na materiální vedení řízení s důrazem na vymezení poučovací povinnosti.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 25, (2017), č. 2, s. 275-284. 
  article

  article

 5. Poučovací povinnost dovolacího soudu : nález ÚS z 9. 2. 2017, sp. zn. IV. ÚS 216/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 4, s. 117-118. 
  article

  article

 6. Zásada kontradiktornosti řízení při aplikaci § 243d písm. b) OSŘ : nález ÚS z 9. 2. 2017, sp. zn. IV. ÚS 216/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 4, s. 118-119. 
  article

  article

 7. Aktuální otázky poučovací povinnosti soudu a koncentrace.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 10, s. 310-314. 
  article

  article

 8. K otázce porušení zásady kontradiktornosti řízení při aplikaci § 243d písm. b) o. s. ř. : nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2017, sp. zn. IV. ÚS 216/16.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 4, s. 42-44. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.