Search results

Records found: 15  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu IV ÚS 1167 11"
 1. K netrestným oprávneniam prokurátora pri komunálnych obchodných spoločnostiach.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 71, (2019), č. 5, s. 538-556. 
  article

  article

 2. Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 25, (2017), č. 2, s. 195-207. 
  article

  article

 3. Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 25, (2017), č. 2, s. 195-207. 
  article

  article

 4. Územní samospráva: hospodaření s majetkem obce; prodej nemovitého majetku : podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 20. 7. 2016, čj. 52 A 32/2016-126.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 12, s. 1153-1156. 
  article

  article

 5. Když dva dělají totéž, není to totéž.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 24, (2016), č. 6, s. 72-73. 
  article

  article

 6. Tvorba a projev vůle obce a oprávnění starosty sjednat vedlejší ujednání smlouvy : nález ÚS z 25. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 2574/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 11-12, s. 391-393. 
  article

  article

 7. Je možné spáchat trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby při dispozici s majetkem územní samosprávy?.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 13, (2014), č. 5, s. 113-116. 
  article

  article

 8. Ohlédnutí za XXI. Karlovarskými právnickými dny.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Rok 2013, č. 7-8, s. 10-17. 
  article

  article

 9. Porušení povinnosti při správě cizího majetku zastupitelem.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč.21, (2013), č. 10, s. 58-61. 
  article

  article

 10. Volba prezidenta republiky: lhůta k podání návrhu; kontrola petice : podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13.12.2012, čj. Vol 11/2012-63.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 11, (2013), č. 4, s. 369-392. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.