Search results

Records found: 5  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu III ÚS 669 17"
 1. Úvahy nad právem a jeho ohýbáním.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 18, s. 611-620. 
  article

  article

 2. První zásada soukromého práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 2, s. 2-7. 
  article

  article

 3. První zásada soukromého práva : (zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry).   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 102, (2019), č. 5, s. 375-389. 
  article

  article

 4. (Ne)přípustné soudcovské dotváření práva a souběhy funkcí.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 13-14, s. 493-499. 
  article

  article

 5. Problematika tzv. souběhu funkcí : nález ÚS z 21. 8. 2018, sp. zn. III. ÚS 669/17.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 10, s. 320. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.