Search results

Records found: 19  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu III ÚS 611 01"
 1. Co se stane se stávajícími "černými stavbami" po účinnosti nového stavebního zákona?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 35-38. 
  article

  article

 2. Konkurence řízení o přestupku právnické osoby s trestním řízením proti právnické osobě pohledem principu ne bis in idem.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 1, s. 1-17. 
  article

  article

 3. Výkon trestní pravomoci jinými než soudními orgány (k ústavním základům přestupkového práva).   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 159, (2020), č. 2, s. 127-141. 
  article

  article

 4. Prodloužení lhůty upravující zánik odpovědnosti za přestupek je v rozporu se zákazem retroaktivity v neprospěch obviněného při posuzování trestnosti : nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 15/19.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 2, s. lxvii-lxxii. 
  article

  article

 5. Zrušení další části přechodného ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky : nález pléna Ústavního soudu ze dne 16. června 2020, sp. zn. Pl. ÚS 4/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 12, (2020), č. 3, s. cxicxiv. 
  article

  article

 6. Započtení pohledávky, smluvní pokuta, přechodná (intertemporální) ustanovení : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 2018, sp. zn. 32 Cdo 5234/2016.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 6, s. 1114-1122. 
  article

  article

 7. Intertemporální problém tzv. restituční tečky.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 9, s. 322-327. 
  article

  article

 8. Vybrané problémy určování vlastnictví státu k historickému majetku církví.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 8, s. 291-295. 
  article

  article

 9. K ústavní (ne)slučitelnosti nepravé retroaktivity v otázce promlčení přestupků v novém přestupkovém zákoně.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 19, s. 665-670. 
  article

  article

 10. Provoz na pozemních komunikacích: záznam stanoveného počtu bodů v registru řidičů jako trest : podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2015, čj. 6 As 114/2014-55.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 2, s. 166-181. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.