Search results

Records found: 9  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu III ÚS 247 14"
 1. Vrchní soud v Praze: Dovolání se relativní neplatnosti převodu podílu v s. r. o. manželem a dobrá víra třetí osoby : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 9. 2019, sp. zn. 7 Cmo 195/2017.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 12, (2020), č. 1, s. 68-72. 
  article

  article

 2. Kupní smlouva. Bezdůvodné obohacení. Vrácení plnění z neplatné kupní smlouvy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 1. 2018, sp. zn. 28 Cdo 4032/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 7-8, s. 447-452. 
  article

  article

 3. Ochrana dobromyseľného nadobúdateľa vs. neplatný prevod.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 70, (2018), č. 1, s. 105-114. 
  article

  article

 4. Vlastnictví : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4304/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 4, s. 743-748. 
  article

  article

 5. Vlastnické právo. Náhrada za omezení vlastnického práva : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4304/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 6, s. 392-395. 
  article

  article

 6. Nejvyšší soud České republiky: Náhrada za omezení vlastnického práva způsobené vymezením územní rezervy : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze 14. 12. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4304/2015.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 10, s. 376-378. 
  article

  article

 7. NS nerespektuje názor ÚS.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2016, č. 3, s. 16. 
  article

  article

 8. Střet Nejvyššího soudu a Ústavního soudu v pohledu na současnou právní úpravu dovolání v civilním sporném řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 6, s. 209-214. 
  article

  article

 9. Dobrá víra při posouzení nabytí vlastnictví k nemovitostem od nevlastníka : nález ÚS z 28. 1. 2016, sp. zn. III. ÚS 247/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 4, s. 117-118. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.