Search results

Records found: 28  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu III ÚS 1624 12"
 1. Rozhodčí doložka, podjatost, neplatnost právního jednání (o. z.) : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 11. 2020, sp. zn. 23 Cdo 3972/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 6, s. 907-932. 
  article

  article

 2. Appointing authority v rozhodčím řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 9, s. 26-32. 
  article

  article

 3. Nevykonatelný rozhodčí nález a promlčení práva přiznaného tímto rozhodčím nálezem : výňatek z rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 3. 2020, sp. zn. 73 ICm 24567/2018, 101 VSPH 464/2019.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 29, (2020), č. 11-12, s. 47-56. 
  article

  article

 4. Vázanost stran rozhodčí smlouvou v případě postoupení pohledávky.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 22-24. 
  article

  article

 5. Společné jmění manželů, zastavení exekuce : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. 20 Cdo 5160/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 3, s. 453-464. 
  article

  article

 6. Zastavení exekuce. Společné jmění manželů. Překážka věci pravomocně rozhodnuté : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. 20 Cdo 5160/2017.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 23, (2019), č. 5, s. 349-356. 
  article

  article

 7. Rozhodčí řízení, jeho specifika a výhody.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 9, s. 16-22. 
  article

  article

 8. Možnost přezkumu nepřiměřenosti rozhodčích doložek ve smyslu směrnice Rady č. 93/13/EHS v rámci řízení o výkonu rozhodčího nálezu v České republice.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 27, (2018), č. 2, s. 25-31. 
  article

  article

 9. Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 25, (2017), č. 3, s. 545-570. 
  article

  article

 10. Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 25, (2017), č. 3, s. 545-570. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.