Search results

Records found: 1  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu III ÚS 1303 21"
  1. Ke krácení zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení v důsledku tzv. soudního ping-pongu způsobeného soudy : nález Ústavního soudu ze dne 17. srpna 2021, sp. zn. III. ÚS 1303/21.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iv, s. cxvi-cxx. 
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.