Search results

Records found: 8  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu III ÚS 104 96"
 1. Premlčanie práva v spotrebiteľských veciach po novele zákona o ochrane spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 67, (2015), č. 6-7, s. 772-781. 
  article

  article

 2. Promlčení. Úroky z prodlení : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2013, sp.zn. 31 Cdo 2160/2012.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č. 6,s. 428–436. 
  article

  article

 3. Promlčení práva odstoupit od smlouvy : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.července 2013, sp.zn. 32 Cdo 2640/2011.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č. 8, s. 643-652. 
  article

  article

 4. Promlčení práva na úroky z prodlení, jejichž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí o přiznání práva : usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 15.5.2013, sp.zn. 31 Cdo 2160/2012.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.21, (2013), č.15-16, s. 566-568. 
  article

  article

 5. Usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 15.5.2013, sp.zn. 31 Cdo 2160/2012.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 65, (2013), č.7, s.956-965. 
  article

  article

 6. Aplikácia českého práva namiesto práva cudzieho.   -- In:  Právník -- ISSN 0324-7007. -- Roč. 151, (2012), č.7, s. 723-738. 
  article

  article

 7. Ustanovení zástupce nemajetnému účastníkovi v občanském soudním řízení.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 20, (2012), č. 4, s. 391-400. 
  article

  article

 8. Ustanovení zástupce nemajetnému účastníkovi v občanském soudním řízení.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 20, (2012), č. 4, s. 391-400. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.