Search results

Records found: 9  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 913 09"
 1. Právní omyl v trestním zákoníku - co lze pod něj podřadit a jak přistupovat k posuzování jeho vyvarovatelnosti?.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 17, (2018), č. 6, s. 131-137. 
  article

  article

 2. Civilní odpovědnost za poradenství advokátem.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 11, s. 15-20. 
  article

  article

 3. Nejvyšší soud České republiky: odpovědnost rozhodce za právní názor v otázce dosud nevyřešené judikaturou : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 27. 8. 2015, sp. zn. 25 Cdo 167/2014.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 21, s. 755-757. 
  article

  article

 4. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1049/2014.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 67, (2015), č. 9, s. 1245-1257. 
  article

  article

 5. Akciová společnost. Představenstvo. Péče řádného hospodáře : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.dubna 2013, sp.zn. 29 Cdo 2363/2011.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č.5, s.356-362. 
  article

  article

 6. O odpovědnosti daňového poradce za škodu způsobenou při výkonu daňového poradenství. Část VI. Závěr : zkrácené znění nálezu Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 913/09 ze dne 4.8.2010.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 20, 2014, č. 4, s. 25. 
  article

  article

 7. K rozlišování mezi tzv. subjektivní a objektivní odpovědností : rozsudek NS o povaze odpovědnosti advokáta za škodu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2013, č. 1-2, s. 17-22. 
  article

  article

 8. K odpovědnosti statutárních orgánů za výplatu dividendy : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29.4.2013, sp.zn. 29 Cdo 2363/2011.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 5, (2013), č.9, s. 265-267. 
  article

  article

 9. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.4.2013, sp.zn. 29 Cdo 2363/2011.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 65, (2013), č.7, s.1010-1015. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.