Search results

Records found: 17  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 889 10"
 1. Prehliadka advokátskej kancelárie.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 75, (2023), č. 6-7, s. 759-777. 
  article

  article

 2. Limity důvěrnosti komunikace mezi obhájcem a obviněným, respektive advokátem a klientem.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 20, (2022), č. 3, s. 27-37. 
  article

  article

 3. K nakládání s listinami zajištěnými v rámci prohlídky advokátní kanceláře : nález Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2021, sp. zn. II. ÚS 2007/20.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 5, s. 54-58. 
  article

  article

 4. Elektronické důkazní prostředky v souvislosti s výkonem advokacie a vztahem advokáta a klienta.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 23-24, s. 834-838. 
  article

  article

 5. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu podezřelého a advokáta : zamyšlení se nad aktuálními možnostmi využití § 88 odst. 1 věty třetí TrŘ.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 4, s. 201-207. 
  article

  article

 6. K mezím mlčenlivosti advokáta v jeho trestní věci : nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2020, sp. zn. II. ÚS 4071/19.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 12, s. 57-61. 
  article

  article

 7. K nakládání s listinami zajištěnými v rámci prohlídky advokátní kanceláře : nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. III. ÚS 702/17.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 12, s. 48-51. 
  article

  article

 8. Z praxe Výboru ČAK pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 12, s. 73-74. 
  article

  article

 9. Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 6, s. 61-66. 
  article

  article

 10. Ústavní soud České republiky: odměna advokáta za dobu před podáním návrhu na přiznání nároku na bezplatnou obhajobu : nález ÚS z 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 848/16.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15, (2016), č. 11-12, s. 271-272. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.