Search results

Records found: 21  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 789 06"
 1. Problematika získávání informací z mobilních telefonů v rámci trestního řízení.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 146-155. 
  article

  article

 2. Ochrana informací z trestního řízení před úniky ze strany třetích osob (k ustanovením § 8b až § 8d trestního řádu).   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 5, s. 8-16. 
  article

  article

 3. K využití údajů z telekomunikačního provozu pro potřeby přestupkového řízení.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 3, s. 149-162. 
  article

  article

 4. Osobní prohlídka z bezpečnostních důvodů v praxi Policie České republiky.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 3, s. 45-56. 
  article

  article

 5. K chybějící právní úpravě tzv. prostorového odposlechu v trestním řádu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 7-8, s. 13-19. 
  article

  article

 6. Odpovědnost advokáta, který žádá po klientovi, aby soudu předložil vědomě nepravdivé či zavádějící důkazy : nález Ústavního soudu ze dne 17. 8. 2018, sp. zn. II. ÚS 644/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 11, s. 48-53. 
  article

  article

 7. K německé a švýcarské úpravě zákazu použitelnosti nezákonně získaných důkazů.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 156, (2017), č. 10, s. 884-893. 
  article

  article

 8. Přístup orgánů činných v trestním řízení k datům uloženým v cloudu.   -- In:  Revue pro právo a technologie -- ISSN 1804-5383. -- Roč. 7, (2016), č. 14, s. 3-24. 
  article

  article

 9. Z judikatury Ústavního soudu : nález Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2015, sp. zn. IV. ÚS 799/15.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 21, (2015), č. 4, s. 24-30. 
  article

  article

 10. Usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 8. 2014, sp. zn. 15 Tdo 885/2013.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 67, (2015), č. 1, s. 14-47. 
  article

  article