Search results

Records found: 26  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 590 08"
 1. Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ve světle zákonné úpravy zajištění věcí důležitých pro trestní řízení.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 28, (2024), č. 1, s. 22-27. 
  article

  article

 2. Přerušení výkonu trestu či poskytnutí eskorty pro naléhavé rodinné důvody jako součást práva na respektování soukromého a rodinného života osob omezených na svobodě.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 162, (2023), č. 4, s. 337-351. 
  article

  article

 3. "Übermensch" a jeho právní odpovědnost.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 7-8, s. 25-29. 
  article

  article

 4. K odepření přístupu k dovolacímu soudu nesprávným posouzením dovolání jako vadného.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 12, s. 56-59. 
  article

  article

 5. Výrok prezidenta republiky z pohledu odpovědnosti státu za nesprávný úřední postup : nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2021, sp. zn. IV. ÚS 3076/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. i-ii, s. xxxvii-xli. 
  article

  article

 6. Jak finančně kompenzovat tzv. další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví?.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 9, s. 35-40. 
  article

  article

 7. Z prosincového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 19, (2017), č. 1, s. 35-36. 
  article

  article

 8. Vliv Rady Evropy na českou právní úpravu odpovědnosti veřejné správy za škodu a její aplikaci v praxi.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 12 (2017), no. 1, s. 108-119. 
  article

  article

 9. Ze zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 11. 2015.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 18, (2016), č. 1, s. 39-40. 
  article

  article

 10. Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb. Vazba : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. února 2015, sp. zn. 30 Cdo 3171/2014.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 1, s. 5-9. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.