Search results

Records found: 6  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 519 08"
 1. Nejvyšší soud České republiky: Součásti čerpací stanice pohonných hmot. Žaloba na vydání oddělitelné součásti věci. Obsah i rozsah odůvodnění rozsudku : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 9. 12. 2015, sp. zn. 22 Cdo 4253/2014.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 24, (2016), č. 11, s. 411-413. 
  article

  article

 2. Závaznost rozhodnutí soudu pro třetí osoby a pro jiná řízení : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 26.6.2013, sp.zn. 22 Cdo 2675/2012.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č.3, s. 112-113. 
  article

  article

 3. Ústavní požadavek zákonnosti daně v českém právním řádu.   -- In:  Daně a finance -- ISSN 1801-6006. -- Roč. 22, (2014), č.1, s.18-36. 
  article

  article

 4. Prospektivní a retrospektivní působení judikatorních změn.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2011), č.6, s.191-197. 
  article

  article

 5. Žaloby na ochranu vlastnictví k nemovitostem, které přešly v rozhodném období na stát bez právního důvodu, pokud v tomto období nedošlo k vyznačení přechodu v evidenci nemovitostí. Pravidla o vztahu restitučních nároků k právu na ochranu vlastnictví podle občanského zákoníku a výjimky z těchto pravidel : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22.11.2010, sp.zn. 22 Cdo 2700/2010.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 19, (2011), č.8, s.293-295. 
  article

  article

 6. Současná judikatura o vlastnickém právu k majetku přešlému na stát bez právního důvodu před 1.1.1990.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč. 8, (2011), č.6, s.251-261. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.