Search results

Records found: 9  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 2396 09"
 1. Smlouva o smlouvě budoucí. Územní plán : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 9. 2019, sp. zn. 30 Cdo 1642/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 3, s. 151-161. 
  article

  article

 2. Náhrada nákladů obci ve správním řízení : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2020, č. j. 2 As 1/2019-58.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 5, s. 57-61. 
  article

  article

 3. Zákonné limity provedení exekuce správního rozhodnutí na peněžité plnění vydané v přenesené působnosti prostřednictvím soudního exekutora.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 51, (2018), č. 4-5, s. 257-267. 
  article

  article

 4. Osobní působnost přestupkového zákona.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 22, s. 764-770. 
  article

  article

 5. Náhrada nákladů soudního řízení správního procesně úspěšnému správnímu orgánu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 4, s. 142-145. 
  article

  article

 6. Náhrada nákladů řízení ve světle aktuální judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2015, č. 4, s. 25-30. 
  article

  article

 7. Náklady řízení - nepřiznání náhrady nákladů : výňatek z usnesení Nejvyššího soudu ČR z 31.3.2014, sp.zn. 23 Cdo 3172/2013.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 22, (2014), č.5, s. 184-192. 
  article

  article

 8. Účelnost nákladů řízení při zastoupení účastníka advokátem v občanském soudním řízení.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 23, (2014), č.3, s. 9-16. 
  article

  article

 9. Malé shrnutí na závěr roku 2012.   -- In:  Právní fórum -- ISSN 1214-7966. -- Roč. 9, (2012), č.12, s. 564-566. 
  article

  article