Search results

Records found: 9  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu II ÚS 1966 16"
 1. K odepření přístupu k dovolacímu soudu nesprávným posouzením dovolání jako vadného.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2021, č. 12, s. 56-59. 
  article

  article

 2. Vymezení předpokladu přípustnosti a dovolacího důvodu : nález ÚS z 30. 3. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2071/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 194-195. 
  article

  article

 3. Ke zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k souboru na sebe navazujících pozemků v podobě parcel : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2019, sp. zn. 22 Cdo 5389/2017.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 7-8, s. 55-60. 
  article

  article

 4. Přípustnost ústavní stížnosti proti rozhodnutím, jež předcházela podání civilního dovolání.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 19, s. 671-674. 
  article

  article

 5. Opravné prostředky v novém civilním procesu de lege ferenda.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 3, s. 251-260. 
  article

  article

 6. K otázce vymezení splnění předpokladů přípustnosti dovolání : nález Ústavního soudu ze dne 20. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 1226/17.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 5, s. 52-55. 
  article

  article

 7. Nad aktuálními nálezy Ústavního soudu zabývajícími se rozhodováním Nejvyššího soudu o civilním dovolání.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 6, s. 216-219. 
  article

  article

 8. Důvody přípustnosti dovolání : nález ÚS z 15. 3. 2017, sp. zn. II. ÚS 1966/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 5, s. 153. 
  article

  article

 9. Přípustnost dovolání v civilních věcech ve světle judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 5, (2017), č. 12, s. 2-11. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.