Search results

Records found: 24  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 523 07"
 1. Zákonný úrok ze starých dluhů a dobré mravy.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 4, s. 143-145. 
  article

  article

 2. Soudní kontrola excesivních úroků z prodlení = Judicial review of excessive late payment interest.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 483-519. 
  article

  article

 3. Soudní kontrola excesivních úroků z prodlení = Judicial review of excessive late payment interest.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 483-519. 
  article

  article

 4. Osud vymáhané pohledávky po skončení exekuce : část II.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 10, s. 2-6. 
  article

  article

 5. K povinnosti obecných soudů částečně zastavit exekuční řízení v případě nepřiměřené výše vymáhaných úroků z prodlení : nález sp. zn. II. ÚS 3194/18 ze dne 1. 4. 2019.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 11, (2019), č. 2, s. 37. 
  article

  article

 6. K zastavení exekučního řízení pro vady exekučního titulu v oblasti spotřebitelských úvěrů.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 49. 
  article

  article

 7. Seminář v Kroměříži 2019.   -- In:  Ad Notam -- ISSN 1211-0558. -- Roč. 25, (2019), č. 3, s. 35-39. 
  article

  article

 8. Smluvní pokuta.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 26, (2017), č. 3, s. 82-90. 
  article

  article

 9. Změna okolností - algoritmus pro soudce.   -- In:  Rekodifikace & praxe -- ISSN 1805-6822. -- Roč. 3, (2015), č. 4, s. 8-16. 
  article

  article

 10. Zásada přiměřenosti a její odraz v neúměrném zkrácení a lichvě.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.22, (2014), č.9, s. 310-317. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.