Search results

Records found: 3  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 3964 14"
 1. Pravomoc soudů rozhodnout o dělení pozemků namísto stavebního úřadu rozhodnutím dle VlVzP : nález ÚS z 5. 1. 2021, sp. zn. III. ÚS 3804/19.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 85-86. 
  article

  article

 2. Porušení zákona oklikou : fraus legis facta v civilním právu.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 11, s. 897-921. 
  article

  article

 3. Přiznání finanční náhrady za majetek zanechaný na území bývalé Podkarpatské Rusi : nález ÚS z 13. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 3964/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 7-8, s. 230. 
  article

  article