Search results

Records found: 17  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 310 05"
 1. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve vztahu k vazbě [čl. 5 odst. 1 písm. c) Úmluvy].   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 21, (2022), č. 3, s. 180-185. 
  article

  article

 2. Načo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv? = Why should we bother with the question of existence of human rights?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 547-564. 
  article

  article

 3. Načo sa trápiť s otázkou existencie ľudských práv? = Why should we bother with the question of existence of human rights?.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 28, (2020), č. 4, s. 547-564. 
  article

  article

 4. Lidská práva, právo na soukromý a rodinný život : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4020/2017.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 71, (2019), č. 7, s. 1286-1301. 
  article

  article

 5. Vnitrostátní soudy a způsoby argumentace judikaturou ESLP.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 2, s. 163-181. 
  article

  article

 6. Rozpouštění politických stran.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensia -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 13 (2018), no. 1, s. 80-99. 
  article

  article

 7. Rozšířený senát NSS: Judikatura ESLP jako zákaz vjezdu na křižovatce právních názorů.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 1, s. 2-7. 
  article

  article

 8. Právo na efektivní vyšetřování : dochází na třetím ústavním soudu k výrazné změně v koncepci ochrany základních práv?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 25, (2016), č. 5, s. 3-14. 
  article

  article

 9. Působení judikatury ESLP na národní právní řády : role vnitrostátních orgánů.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 25, (2016), č. 1, s. 21-29. 
  article

  article

 10. Mediální odsouzení a presumpce neviny.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 15, (2016), č. 10, s. 226-231. 
  article

  article