Search results

Records found: 13  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 2078 16"
 1. Úmyslné trestné činy zdravotnických pracovníků ve světle rozhodovací praxe českých soudů.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 26, (2022), č. 4, s. 28-36. 
  article

  article

 2. Základní aspekty trestní odpovědnosti právnických osob v oblasti zdravotnictví.   -- In:  Kriminalistika -- ISSN 1210-9150. -- Roč. 54, (2021), č. 2, s. 103-116. 
  article

  article

 3. První zásada soukromého práva.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 8, (2020), č. 2, s. 2-7. 
  article

  article

 4. První zásada soukromého práva : (zásada autonomie vůle: respekt ke způsobilosti člověka tvořit si vlastní životní poměry).   -- In:  Právny obzor -- ISSN 0032-6984. -- Roč. 102, (2019), č. 5, s. 375-389. 
  article

  article

 5. Individualizace trestů v České republice : jak určujeme tresty a co o tom víme?.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 16, (2018), č. 1, s. 9-23. 
  article

  article

 6. Za smrt pacienta odmítajícího pomoc nelze trestat lékaře, rozhodl Ústavní soud.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 25, (2017), č. 2, s. 37. 
  article

  article

 7. Odmítnutí lékařské péče pacientem a případná trestní odpovědnost lékaře : nález ÚS z 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 3, s. 82. 
  article

  article

 8. Ústavní soud České republiky: Neposkytnutí zdravotní péče dospělé svéprávné osobě s ohledem na její nesouhlas není trestným činem : nález ÚS z 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 16, (2017), č. 5, s. 124-125. 
  article

  article

 9. Postih lékaře za neposkytnutí péče za situace, kdy pacient péči odmítá : nález ÚS z 2. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2078/16.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 23, (2017), č. 4, s. 119. 
  article

  article

 10. Charakteristika trestné činnosti ve zdravotnictví.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 15, (2017), č. 4, s. 9-14. 
  article

  article