Search results

Records found: 6  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 202 06"
 1. Náhrada škody za neoprávněný odběr elektrické energie.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 9, (2021), č. 1, s. 29-31. 
  article

  article

 2. Neoprávněný odběr elektřiny. Náhrada škody. Prevenční povinnost : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2020, sp. zn. 23 Cdo 202/2020.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 12, s. 733-741. 
  article

  article

 3. Paušalizovaná náhrada škody a smluvní pokuta.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 21, s. 725-733. 
  article

  article

 4. Neoprávněný odběr energie z pohledu trestního práva.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 13, (2015), č. 3, s. 55-60. 
  article

  article

 5. Dovolací řízení po novele občanského soudního řádu ve světle slovenské, německé a francouzské právní úpravy.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 22, (2013), č.1, s. 20-19. 
  article

  article

 6. Neoprávněné odběry elektřiny (jako jeden z aktuálních problémů energetické legislativy).   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 18, (2010), č. 17, s.610-616. 
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.