Search results

Records found: 9  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 1965 15"
 1. Odpovědnost za škodu. Ochrana osobnosti : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3703/2019.   -- In:  Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 2788-0249. -- Roč. 26, (2022), č. 1, s. 3-7. 
  article

  article

 2. Odpovědnost státu za škodu, ochrana osobnosti : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2020, sp. zn. 25 Cdo 1304/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 5, s. 757-766. 
  article

  article

 3. Porušení presumpce neviny u osoby radikálního politického zaměření : rozsudek NS z 22. 10. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3703/2019.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 7-8, s. 243-246. 
  article

  article

 4. Právo na zákonného soudce v České republice.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 156, (2017), č. 10, s. 825-841. 
  article

  article

 5. Objektivní test nestrannosti v případech vztahu soudce k účastníkům řízení a jejich zástupcům.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 6, s. 30-39. 
  article

  article

 6. Podjatost soudce : nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. I. ÚS 1965/2015.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 1-2, s. 56-61. 
  article

  article

 7. Povzdech nad arogancí a sprostotami v soudní síni.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 19, (2017), č. 2, s. 12-16. 
  article

  article

 8. Ústavní soud České republiky: Respektování presumpce neviny soudcem : nález ÚS z 27. 1. 2016, sp. zn. I. ÚS 1965/15.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313.. 
  article

  article

 9. Mezinárodní ochrana: zajištění žadatele; nebezpečí pro veřejný pořádek : podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 3. 2016, čj. 5 Azs 2/2016-30.   -- In:  Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu -- ISSN 1214-6056. -- Roč. 14, (2016), č. 10, s. 1005-1012. 
  article

  article