Search results

Records found: 19  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 191 05"
 1. Rozhodování českých soudů o diskriminačních sporech v letech 2015-2019 : poznatky z výzkumu veřejného ochránce práv.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 5, s. 167-174. 
  article

  article

 2. Jeden z projevů práva na spravedlivý proces.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 26, (2018), č. 6, s. 62-64. 
  article

  article

 3. Náhrada škody, promlčení, stát : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 25 Cdo 3643/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 1, s. 108-114. 
  article

  article

 4. Náhrada škody. Subjektivní promlčecí doba. Stát : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 25 Cdo 3643/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 20, (2016), č. 12, s. 949-954. 
  article

  article

 5. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2014, sp. zn. 30 Cdo 1982/2012.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 67, (2015), č. 3, s. 194-202. 
  article

  article

 6. Pořízení zvukového záznamu soukromou osobou a obecné možnosti jeho použití jako důkazního prostředku v civilním soudním řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 13-14, s. 481-486. 
  article

  article

 7. Nejvyšší soud České republiky: Test DNA na základě odběru vzorků DNA zemřelého jako nepřípustný důkaz v soudním řízení : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 24. 9. 2014, sp. zn. 30 Cdo 1982/2012.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 23, (2015), č. 17, s. 605-607. 
  article

  article

 8. Použitelnost zvukového záznamu, pořízeného soukromou osobou, jako důkazního prostředku v civilním soudním řízení.   -- In:  Acta Iuridica Olomucensis -- ISSN 1801-0288. -- Vol. 10 (2015), no. 2, s. 117-127. 
  article

  article

 9. Přípustnost důkazu zvukovými záznamy v pracovněprávních sporech : nález ÚS z 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 2, s. 51-54. 
  article

  article

 10. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3.10.2012, sp.zn. 7 Tdo 1116/2012.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 66, (2014), č.1, s.32-38. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.