Search results

Records found: 29  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 1565 14"
 1. Právo na účinné vyšetřování plynoucí z práva na život : nález ÚS z 26. 11. 2021, sp. zn. II. ÚS 1886/21.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 28, (2022), č. 3, s. 82-84. 
  article

  article

 2. Domestic judicial treatment of European court of human rights case law - příběh o kabátu, který naše soudy nosí dál než košili = Domestic judicial treatment of European court of human rights case law - near is my shirt, but nearer is my skin.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 375-387. 
  article

  article

 3. K vydání zajištěné nemovité věci poškozenému.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 19, (2021), č. 4, s. 9-19. 
  article

  article

 4. Domestic judicial treatment of European court of human rights case law - příběh o kabátu, který naše soudy nosí dál než košili = Domestic judicial treatment of European court of human rights case law - near is my shirt, but nearer is my skin.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 29, (2021), č. 2, s. 375-387. 
  article

  article

 5. Soudce a prevence závažných zásahů do práv osob žijících v institucích : 1. část.   -- In:  Soudce -- ISSN 1211-5347. -- Roč. 23, (2021), č. 11-12, s. 72-76. 
  article

  article

 6. Ústavní soud České republiky: Právo poškozeného na účinné vyšetřování : nález ÚS z 3. 9. 2019, sp. zn. III. ÚS 2012/18.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 19, (2020), č. 2, s. 106-109. 
  article

  article

 7. Míra důkazu a důkazní břemeno v kontextu hodnocení důkazů v soudní praxi.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2019, č. 1, s. 25-33. 
  article

  article

 8. K právu poškozeného na účinné vyšetřování a možnostem jeho posílení ve světle rekodifikace trestního řádu.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 23, (2019), č. 1, s. 17-24. 
  article

  article

 9. Vnitrostátní soudy a způsoby argumentace judikaturou ESLP.   -- In:  Právník -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 158, (2019), č. 2, s. 163-181. 
  article

  article

 10. Istanbulský protokol k účinnému vyšetřování mučení a špatného zacházení.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 17, (2019), č. 3, s. 56-63. 
  article

  article