Search results

Records found: 17  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 1554 14"
 1. Nález Ústavního soudu České republiky I. ÚS 3522/21.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 32, (2023), č. 3, s. 45-47. 
  article

  article

 2. Předběžné opatření podle § 452 z. ř. s. optikou Ústavního soudu.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 11, s. 15-23. 
  article

  article

 3. Střídavá péče při velké vzdálenosti bydliště rodičů.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 9, (2020), č. 7-8, s. 38-44. 
  article

  article

 4. Spory o děti - postavení dítěte v soudním řízení.   -- In:  Soukromé právo -- ISSN 2533-4239. -- Roč. 7, (2019), č. 1, s. 25-31. 
  article

  article

 5. K pojmu zranitelnosti v českém právním prostředí, zejména v judikatuře Ústavního soudu.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 5, s. 18-25. 
  article

  article

 6. Určení místa bydliště jako významná záležitost dítěte.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 27, (2019), č. 19, s. 649-654. 
  article

  article

 7. Interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 7, s. 240-248. 
  article

  article

 8. Možnosti aktivního zapojení dítěte do řízení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 26, (2018), č. 8, s. 267-275. 
  article

  article

 9. Střídavá péče v rozhodovací praxi Ústavního soudu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 8, s. 277-283. 
  article

  article

 10. Střídavá péče, aneb střídání rodičů, či dětí.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 6, (2017), č. 9, s. 5-9. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.