Search results

Records found: 17  
Your query: Subject h. and keywords = "Nález Ústavního soudu I ÚS 1253 14"
 1. Povinné očkování proti onemocnění covid-19 mezi zajištěním veřejného zdraví a ochranou individuálních lidských práv.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 3, s. 13-21. 
  article

  article

 2. Nejlepší zájem dítěte ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/20, aneb (nemilé) překvapení v převaze námitky politické úvahy zákonodárce.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 5, s. 179-183. 
  article

  article

 3. Reorganizace, účetnictví : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2020, sen. zn. 29 NSČR 100/2019.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 73, (2021), č. 4, s. 661-672. 
  article

  article

 4. K podmínkám uplatnění tzv. sekulární výhrady svědomí vůči povinnosti očkování : nález Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2530/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iii, s. lxxxvi-xcii. 
  article

  article

 5. K podmínkám uplatnění tzv. sekulární výhrady svědomí vůči povinnosti očkování.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 44-48. 
  article

  article

 6. Povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy; uplatnění tzv. sekulární výhrady svědomí : nález ÚS z 27. 4. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2530/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 196. 
  article

  article

 7. Právo zdravotnického pracovníka na výhradu vo svedomí vo svetle národnej a mezinárodnej úpravy.   -- In:  Justičná revue -- ISSN 1335-6461. -- Roč. 70, (2018), č. 1, s. 17-31. 
  article

  article

 8. Očkovací povinnost a participační práva dítěte ve sporu rodičů o jeho očkování : nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 725/18.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2018, č. 12, s. 49-53. 
  article

  article

 9. Povinné očkování z pohledu soukromého práva : je někdo povinen nahradit případnou újmu na zdraví?.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 3, s. 3-16. 
  article

  article

 10. Výhrada svědomí v kontextu povinného očkování a mimo něj.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 26, (2017), č. 3, s. 17-30. 
  article

  article