Search results

Records found: 64  
Your query: Subject h. and keywords = "Nájemní smlouvy"
 1. K platnosti smlouvy o nájmu věci pronajaté více smlouvami několika zájemcům : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2021, sp. zn. 31 Cdo 3679/2020.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 60-64. 
  article

  article

 2. Výklad platnosti nájemní smlouvy k bytu uzavřené dle ObčZ 1964 : nález ÚS z 15. 2. 2021, sp. zn. II. ÚS 3314/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 4, s. 117. 
  article

  article

 3. Mietrechtliche „Blitzgesetzgebung“ in Pandemiezeiten.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 5, s. 265-269. 
  article

  article

 4. Nejvyšší soud České republiky: dvojí nájem téže věci a neplatnost nájemní smlouvy : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze 14. 4. 2021, sp. zn. 31 Cdo 3679/2020.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 15-16, s. 567-568. 
  article

  article

 5. Rodinná solidarita po česku.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 28, (2020), č. 12, s. 38-39. 
  article

  article

 6. Kdo může v obci schvalovat smlouvy?.   -- In:  Veřejná správa -- ISSN 1213-6581. -- Roč. 31, (2020), č. 3, s. 36. 
  article

  article

 7. Realitní právo : nemovitosti v realitní praxi / Vladimír Syruček, Vencislav Sabotinov a kol..    Praha : C. H. Beck, 2020 . liii, 1263 stran . ISBN 978-80-7400-776-7   Signatura M 8662
  OP
  Realitní právo

  book

 8. Nájem bytu, změna okolností (o. z.) : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 5. 2019, sp. zn. 26 Cdo 1670/2018.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 72, (2020), č. 2, s. 307-314. 
  article

  article

 9. Právní úprava ochrany domnělého nájemce bytu.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 28, (2020), č. 11, s. 391-400. 
  article

  article

 10. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 1593/19 : datum rozhodnutí: 22. října 2019.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 28, (2019), č. 6, s. 49-50. 
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.