Search results

 1. Eigentum verpflichtet: die Sozialbindung des Eigentums am Beispiel des Berliner Mietendeckels.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- Jhrg. 75, (2020), Heft 12, s. 602-609. 
  article

  article

 2. Lex Covid : komentář.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . x, 218 stran . ISBN 978-80-7598-845-4   Signatura M 8717
  SP
  Lex Covid

  book

 3. Vyklizení nemovitosti, obnovení nájmu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2016, sp. zn. 26 Cdo 4354/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 5, s. 303-305. 
  article

  article

 4. Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu / s úvodným komentárom : zostavili Milan Budjač, Branislav Fančovič.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2017 . 215 stran . ISBN 978-80-8168-639-9   Signatura Z 3834
  OP
  Judikatúra vo veciach krátkodobého nájmu bytu

  book

 5. Nájemní a družstevní bydlení : podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích / Stanislav Křeček ; na VI. kapitole se spoluautorsky podílela Barbora Tučková.    Praha : Leges, 2016 . 283 stran . ISBN 978-80-7502-135-9   Signatura M 7525
  OP
  Nájemní a družstevní bydlení

  book

 6. Nebezpeční lidé mezi námi - k ustanovení § 2923 o. z..   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2015, č. 6, s. 38-39. 
  article

  article

 7. Nájemní a družstevní bydlení : podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích / Stanislav Křeček.    Praha : Leges, 2014 . 272 s. . ISBN 978-80-87576-99-1   Signatura M 6659
  OP-KřNá
  Nájemní a družstevní bydlení

  book

 8. Talking without speaking, hearing without listening? Evictions, the UK Top Court and the European Court of Human Rights.   -- In:  Public law -- ISSN 0033-3565. -- 2011, Nr October, s. 730-753. 
  article

  article

 9. Aktuální právní otázky týkající se nájemního bydlení.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 20, (2011), č.2, s.19-26. 
  article

  article